Lenka Oravcová

jóga, jógová terapie, zdravotní cvičení, pilates

Informace pro zájemce

 • Kdo chce „papír“ musí splnit 80% docházky a všechny úkoly a závěrečné zkoušky; kdo papír nechce, nemusí nic...
 • U závěrečných zkoušek bude: písemný test z teorie + ústní doplnění při nesrovnalostech + písemně připravená lekce a cca 15ti minutová praktická ukázka vedení vybrané části připravené lekce.
 • Navíc k obsahu kurzu bude požadována návštěva min. 10ti libovolných jógových lekcí v jakémkoliv místě, doložená podpisem lektora do hospitačního formuláře.
 • Zájemci o mezinárodní certifikát RYT200 mají dva víkendy (sobota – neděle) a 5 hospitačních lekcí navíc. České úřady uznávají pro zřízení živnosti pouze školy s akreditací MŠMT, neuznávají zahraniční školy. V zahraničí je uznávaný certifikát a registrace u Yoga Alliance – RYT (registered yoga teacher), které je možné získat pouze absolvováním kurzu u školy registrované u Yoga Alliance – RYS (registered yoga school).
 • předpokladem pro absolvování kurzu je kromě základních podmínek (min. 18 let, středoškolské vzdělání a jógová praxe) dobrý tělesný i psychický stav!
 • studijní materiály v ceně kurzu: kniha Jóga a jógová terapie + základní podklady k jednotlivým předmětům v papírové nebo elektronické podobě

Náplň kurzu:

 • Anatomie a fyziologie: Podaná stravitelnou!!! formou s příklonem k tzv. integrální anatomii a biotensegritě a s důrazem na pochopení funkce a souvislostí spíš než na výčet jednotlivých částí. Funkce orgánových soustav v souvislosti s jógovými technikami. Nejčastější zdravotní oslabení a jógová praxe.
 • Držení těla a vývojová kineziologie: Základní pohybové vzorce a jak s nimi pracovat v jógových ásanách. Souvislosti mezi termíny a technikami moderní fyzioterapie a jógovými pojmy a technikami (postura/ásana, HSS/bandhy, fascia fitness atd.) Principy zdravého pohybu a držení těla platné všeobecně v jakékoliv pohybové aktivitě. Diagnostika držení těla a pohybu.
 • První pomoc a prevence úrazů
 • Pedagogika: Pedagogické minimum jógového učitele, učební styly, možnosti vedení lekce, použití pomůcek a adjustmentu. Role jógového lektora a jeho interakce s klienty na i mimo lekci.
 • Psychologie: V rámci psychologické výuky se budeme věnovat definicím osobnosti, procesům vývoje jedinců i krizím, které se během života objevují, včetně psychospirituálních krizí a jejich rozdílů od duševních onemocněních. Budeme se zabývat syndromem vyhoření, psychosomatikou i traumatem. Definujeme si základní obranné mechanismy, které všichni do nějaké míry používáme. Přes kvality mysli rozvíjené v etickém rámci se dostaneme ke kvalitám učitele a základním zodpovědnostem autority.
 • Dějiny jógy: Stručná historie jógy podle nejmodernějších zdrojů na základě přednášek z Filozofické fakulty UK (ne podle často opakovaných zastaralých informací; a zároveň vysvětlení, proč se tolik „oběžných omylů“ v józe vyskytuje). Zdroje, rozdělení a styly moderní jógy.
 • Jógová filozofie: Podstata a rozdíly mezi sánkhjajógou, tantrajógou, hathajógou a dva hlavní koncepty pro současnou praxi – paňčakóša a aštángajóga.
 • Základy jógové terapie: Jóga jako cesta k rovnováze a integraci na všech úrovních lidské individuality.
 • Zdravý životní styl a výživa
 • Základní jógové techniky a jejich praxe: Ásany, krije, sestavy, očistné techniky, pránájáma a dechové techniky, bandhy, mudry, mantry, relaxace, pratjáhára, koncentrační a meditační techniky.
 • Zásady pro tvorbu lekcí: Všeobecná pravidla a jejich použití pro různé jógové styly. Specifika „kdy, kde a pro hoho“.
 • Ukázkové lekce různých jógových stylů: aštánga vinjása jóga, power yoga, prána vášja, hatha jóga, jóga pro zdravá záda, flow jóga, fasciální jóga atd.
 • Lekce studentů: Praxe samostatné přípravy a vedení lekce, navádění do pozic a korekce klientů.