Lenka Oravcová

jóga, jógová terapie, zdravotní cvičení, pilates

ŠKOLA JÓGY A ZDRAVÉHO POHYBU 

logo PDF 18otevírá od podzimu 2024 další ročník akreditovaného a rekvalifikačního kurzu MŠMT 

„Instruktor jógy“ spolu s mezinárodní certifikací RYT – 200 hodin 

Výstupem bude osvědčení potřebné k získání živnostenského listu a mezinárodní

certifikát RYT200 od Yoga Alliance opravňující k vedení skupinových i individuálních

lekcí jógy v České republice i v zahraničí.  

Obsah kurzu je zvolený tak, aby propojil znalosti a praxi tradičních jógových systémů

se současným vědeckým poznáním (s integrální anatomií, moderní fyzioterapií,

psychologií a psychosomatikou). V rámci kurzu budeme procházet různými jógovými

styly (hatha, aštánga vinjása, prána vášja, preventivní aterapeutická jóga atd.),

ovšem nejvíce se budeme při výuce soustředit na pochopení principů, na základě

kterých tělo, mysl a jógový přístup funguje. 

Jógu nevnímáme jen jako konkrétní formu, ale především jako proces vedoucí k

rovnováze a integritě tělesné i duševní! Při dodržení základních důležitých pravidel

tak může mít jógová praxe pokaždé jinou podobu a zároveň být terapií pro tělo i duši. 

 

 Naším cílem je, aby absolvent kurzu: 

  • byl schopný sestavovat a vést jógovou praxi pro sebe, skupiny i jednotlivce,

     a to na různých stupních obtížnosti, v souladu se současným západním životním stylem. 

  • se orientoval v množství nabízených současných jógových systémů a

     nepodléhal některým rozšířeným, nepřesným a zavádějícím tvrzením o józe. 

  • si byl vědom rizik, které s sebou každá účinná metoda přináší a aby jógová

     praxe v jeho pojetí byla bezpečná a zároveň vyvažovala a propojovala

     všechny složky lidské individuality. 

Garantem kurzu je Lenka Oravcová, autorka knihy Jóga a jógová terapie, principy zdravého pohybu

Více o tom, co ji přivedlo k „filozofii pohybu“ a o jógovému vzdělávání obecně najdete tady: http://www.jemnysvet.cz/rozhovor-s-lenkou-oravcovou/

 

MÍSTA KONÁNÍ VÍKENDOVÝCH A VEČERNÍCH KURZŮ: 

Praha:

Studio Yoga Me - Národní 21, Praha 1

Frýdek-Místek:

Studio Jóga pod věží - Na Půstkách 68, Frýdek-Místek   

 

TERMÍNY VÍKENDOVÝCH KURZŮ: 

10 víkendů – vždy sobota 10-19 a neděle 9-16, (pouze poslední 10. víkend – pátek 14-19, sobota 9-18 a neděle 9-16) 

Praha 

2024: 2024: 21.-22.9. + 5.-6.10. + 2.-3.11. + 7.-8.12.

2025: 4.-5.1. + 1.-2.2. + 1.-2.3. + 5.-6.4. + 3.-4.5. + 30.5.-1.6.

Frýdek-Místek 

2024: 28.-29.9. + 19.-20.10. + 16.-17.11. + 14.-15.12.

2025: 18.-19.1. + 8.-9.2. + 15.-16.3. + 12.-13.4. + 17.-18.5. + 6.-8.6.

 

Cena celého kurzu včetně studijních materiálů, individuálních konzultací, nahrávek výuky a závěrečných zkoušek je

35.000,- Kč – při platbě do 30.6. je cena 33.000,- Kč – lze také domluvit splátkový kalendář

 

Podmínky pro přijetí do kurzu jsou plnoletost, ukončené středoškolské vzdělání, nejméně 2 roky vlastní jógové

praxe a dobrý fyzický i psychický stav. 

Informace pro zájemce

Přihlašujte se na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Lektoři:

Lenka Oravcová

Vystudovala jsem Taneční konzervatoř v Praze a po ukončení taneční profese jsem působila ve fitness jako lektor různých skupinových lekcí (nejen jógy a pilates, ale i bodyformingu, spinningu, zdravotních a balančních cvičení atd.). Jógu praktikuji od roku 1992. Od roku 2007 jsem učitelem jógy 2.tř. a od roku 2011 učitelem jógy a jógové terapie 1.tř. (ČAJ, FTVS UK).

Od roku 2012 učím jógové lektory ať už v akreditovaných kurzech (ČAJ, FTVS a FF UK, Škola Domu jógy, Power yoga akademie) nebo v nadstavbových seminářích. Své zkušenosti a poznatky jsem shrnula v knize Jóga a jógová terapie - principy zdravého pohybu.  Je to snaha o propojení tradičních jógových konceptů (paňčakóša a aštángajóga) s integrální anatomií, biotensegritou, vývojovou kineziologií a současnými poznatky neurověd a psychologie.

Po všech zkušenostech v pozicích žáka i učitele je mým snem jógové vzdělávání bez balastních informací, bez definic pro definice, bez esoterických „bajek“, bez „hraní si na Indii“, ale s úctou k jejímu odkazu; vzdělávání, které podporuje chápání souvislostí napříč prostorem i časem a dává informace, které jsou funkční pro běžný život; vzdělávání, které nevytváří rozpor mezi teorií a praxí.

Více na www.lenkaoravcovajoga.cz

Mám radost, že budu spolupracovat s kolegy, pro které je jóga nebo terapeutická práce s lidmi dlouholetým koníčkem i profesí a kteří si už prošli cestou nadšení i zklamání a nechybí jim nadhled ani „zdravý selský rozum“:

Petr Smil

Petr SmilCvičit jógu jsem začal v roce 2002, konkrétně v tradici Aštánga vinjása jógy. Její intenzivní  praktikování mě v roce 2007 zavedlo do jižní Indie. Následovalo několik let cestování mezi Evropou a Indií za studiem u tamních učitelů, prohlubování dovedností, ale zároveň i rostoucího uvědomění, že Evropa není Indie a co může za určitých okolností fungovat tam, nemusí fungovat tady.

Do značné míry určující bylo pro mě setkání s Prána Vášja jógou. To přišlo v době, kdy jsem už cítil, že se má cesta ubírá směrem k dechu a technikám, které vedou hlouběji. V roce 2009 jsem v jižní Indii zakončil několikaměsíční studium u Vinaye Kumara – hlavního učitele tohoto směru jógy – s oprávněním předávat tuto formu jógového výcviku i ostatním. Jógu pojímám komplexně jako nástroj kultivace tělesné i duševní, zajímá mě propojení jógy, hlubinné a transpersonální psychologie.

Své zkušenosti s jógou sdílím prostřednictvím víkendových výukových seminářů i kurzů konaných během týdne, s jednotlivci pracuji individuálně. V Praze na Vinohradech jsem založil a spravuji meditační a jógové centrum Jemný svět.

Cvičení jógy nevedu tak, aby lidé napodobovali můj pohyb anebo cvičili podle mého dechu, ale naopak – učím je zaujímat pozice samostatně, s respektováním svých dispozic a omezení. Cílem je skrze pohyb a dech vstupovat do hlubší přítomnosti...

Ve své úplnosti je jóga vnitřní alchymií, jejímž cílem není nic jiného než prohlubování harmonie skrze nalézání svého místa v řádu Bytí

Více na www.pranayoga.cz

Martin Wagenknecht

Martin WagenknechtJóze se věnuji od roku 2008. V roce 2010 jsem absolvoval kurz pro učitele jógy třetí třídy na České akademii jógy, shodou okolností jsem ve stejném roce úspěšně dokončil také své studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na češtinu a dějepis. Učitelem jsem se ale nikdy nestal.  V letech 2012–2014 jsem třikrát, vždy na více než tři měsíce, pobýval v jihoindickém Mysore, kde jsem byl certifikován k výuce první (2012) a druhé série (2014) Aštáhga Vinjása jógy.  Vedle toho jsem studoval a úspěšně zakončil kurz učitele hatha jógy II. třídy České akademie jógy ve spolupráci s FTVS (2015). V současné době nejsem "žánrově vyhraněný". Vedle praxe jógy (jak vinjásy, tak hatha jógy) čerpám inspiraci z vývojové kineziologie,  čínského qigongu a taiji a dalších směrů (jako súfijská jóga, pobyty ve tmě nebo japonská dotyková terapie shiatsu).

Více na: www.tao-yoga.cz

Eva Podhajská

Eva PodhajskáJsem lékařka s 30tiletou praxí v tradiční čínské medicíně a homeopatii. Promovala jsem v roce 1985 na lékařské fakultě University Karlovy a mojí předatestační základnou se stala medicína hloubkových ponorů na Klinice nemocí z povolání v pražských Emauzích. Prakticky od promoce jsem kromě předatestační praxe šla z kurzu do kurzu – studovala jsem sinobiologii, homeopatii, akupunkturu, aurikuloterapii, astrologii, výživu, psychosomatiku, všechno, co mě zajímalo.  Jsem zvědavá a nadšená. Bylo toho až dost, ale bylo to tak tenkrát správně. Odatestovala jsem roku 1992 v oboru Všeobecný lékař pro dospělé a stejný rok jsem nastoupila do vzdělávacího homeopatického centra Rhodon, kde jsem vedla lékařské oddělení a stala se součástí školícího týmu. Krátkou dobu jsem učila homeopatii také na Vyšší odborné zdravotní škole-obor diplomovaný farmaceutický asistent.

Dvacet pět let mám svou soukromou praxi. Udržuji kontakt a postgraduální vzdělávání i v klasické medicíně. Učím se informace filtrovat a propojovat. Vyznávám jednoduchost, autentičnost, přirozenost a prevenci. Fascinují mě souvislosti.  Chci vám poskytnout kvalitní základy anatomie, fyziologie, výživy a zdravotních znalostí tak, aby se staly pevnou součástí vašeho seberozvoje i seberozvoje vašich budoucích klientů. Abyste dobře porozuměli svému tělu a své energii a abyste způsob vedení vašich jedinečných lekcí postavili na pevných základech.

Více na www.energymedicine.cz

Jana Horsáková

Jana HorsákováV zásadě od dětství jsem hledala způsoby, jak rozvíjet svou mysl a jak podporovat práci na sobě i u druhých. S dosažením dospělosti jsem měla více jak rok a půl možnost sledovat práci rodinných terapeutů a asistovat při práci s dětmi z rodin závislých. 8 let jsem byla v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním a od roku 2016 mám vlastní terapeutickou praxi. Často pracuji s lidmi traumatizovanými, úzkostnými, depresivními a v náročných životních situacích. Kromě mnoha kratších kurzů jsem absolvovala 4letý systematický výcvik v Gestalt terapii, jsem certifikovaný průvodce technikou TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení a absolvent bakalářského studia Sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Více jak 20 let praktikuji meditaci vipassaná a rok a půl jsem byla mniškou na Srí Lance. Aktuálně žiji v manželství a vychováváme 2 děti.

Více na www.tre-praha.cz

Jitka Dytrychová

Jitka DytrychováJsem registrovanou lektorkou jógy (E-RYT200) u Yoga Alliance, lektorkou jógy II. třídy (ČAJ), terapeutkou aktivní egolýzy. Moje jógová praxe započala v roce 2011 pod vlivem setkání s australskou učitelkou učitelů jógy Nicky Knoff. V „moderním stylu tradiční Hatha jógy“ jsem pokračovala s jejími žačkami, Jacinthou Mc Burney a Jankou Aksamitovou, v jejíž škole Hridaya Yoga Academy v australském Cairns jsem v roce 2016 absolvovala učitelský výcvik (RYT200).

Od roku 2005 úzce spolupracuji s transpersonální psycholožkou PhDr. Patricií Anzari, CSc. Pod jejím vedením jsem absolvovala 13ti letý intenzivní výcvik v originální psychoterapeutické metodě aktivní egolýzy. Jedná se o dynamický proces vnitřní kultivace, který spočívá v aktivní a rovnocenné spolupráci klienta s terapeutem, umožňuje otevření na mnoha úrovních, posílení odvahy a nezávislosti, vede k živoucí, praktické spiritualitě.

Svůj moderní přístup k tradiční Hatha józe nabízím jako jednoho z průvodců aktivní egolýzy. Působím jako terapeut na pobytových programech osobního růstu v Centru Rynartice, poskytuji individuální terapii v Praze. Od roku 2016 provozuji studio pro jógu a osobní rozvoj Hridaya Yoga – Jóga, která otevírá srdce.

www.hridaya.cz